520 REICHOW Street - City of Oshkosh, Oshkosh, WI 54902 - MLS#50257...